false
10
10
fade
3
2

Lionsclub stopt met Voorjaarsfair 

Oosterwolde, 10 november 2014. 

De 15e Voorjaarsfair die de Lionsclub Ooststellingwerf het afgelopen jaar heeft georganiseerd, blijkt achteraf de laatste fair voor deze serviceclub te zijn geweest. Wat in 1998 begon als een kleinschalig evenement op De Doevekaamp in Oldeberkoop, groeide in 15 jaar uit tot een fair met een zeer hoog aanzien onder standhouders en fairpubliek. Met name de kwaliteit en de uitstekende organisatie werden vaak geroemd. 

Hoewel de Lionsleden zelf ook altijd veel plezier hebben beleefd aan de organisatie is het echte doel altijd geweest om middelen bijeen te brengen voor het goede doel. Na een paar voorzichtige opstart- jaren, zijn er behoorlijke successen geboekt. Vele goede doelen, zowel regionaal als ook internationaal konden rekenen op een bijdrage uit het servicefonds van de Lionsclub. 

De Voorjaarsfair in Oldeberkoop is voor menig fair een voorbeeld geweest. Andere clubs en professionele organisatoren kwamen naar Oldeberkoop om inspiratie op te doen. De laatste jaren zijn er in heel Noord Nederland vele fairs en vergelijkbare evenementen ontstaan. Dat had echter ook zijn weerslag op de bezoekersaantallen. Deze liepen de laatste jaren terug en daarmee namen inkomsten af. Na de 15e Voorjaarsfair bleken ook de Lions, die allemaal als vrijwilliger vaak weken achtereen bezig waren met de organisatie van de fair, toe te zijn aan wat anders. 

Er is met verschillende partijen gesproken over de mogelijkheid om de Voorjaarsfair over te dragen. Echter, daarvoor werd niet de geschikte kandidaat gevonden. Uiteindelijk heeft de Lionsclub besloten, om te stoppen met het organiseren van de Voorjaarsfair. 2014 was dus het laatste jaar van de Voorjaarsfair in Oldeberkoop. 

Lionsvoorzitter Hans Duym over deze stap: “We hebben samen enorm veel plezier beleefd aan het organiseren van de Voorjaarsfair, maar we zijn er aan toe om iets nieuws te ondernemen, iets wat beter bij de huidige tijd past. Ik wil heel graag alle bezoekers, standhouders en ieder die verder bij het succes van de Voorjaarsfair betrokken was hartelijk bedanken voor hun bijdrage” 

De Lionsclub is zich inmiddels al weer aan het beraden op nieuwe activiteiten om het goede doel te ondersteunen. Het enorme succes van de Voorjaarsfair brengt uiteraard ook de verplichting met zich mee om weer een aansprekende opvolger te bedenken. 

De leden hebben er voor gekozen, hier geen overhaaste stappen in te zetten. Toch zal de club zeker van zich laten horen. Bijvoorbeeld met het vervullen van lokale wensen uit het hulpfonds “Ooststellingwens” Eén van de vele projecten die dankzij de Voorjaarsfair verwezenlijkt kan worden.. 

false
10
10
fade
8
1